cien.png
tlo.gif
naskroty.png
tlo.gif
nag-ogl.jpg
czwartek, 20 maja 2021 18:54

Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie sesja czerwiec-lipiec 2021

UWAGA !
Harmonogram, wykazy zdających oraz materiały i przybory pomocnicze, z których mogą̨ korzystać́ zdający znajdują się w zakładce EGZAMINY ZAWODOWE.