cien.png

 

Szanowni Rodzice,

 

stanowimy ogromną społeczność,  jako rodzice mamy szeroki zakres uprawnień i możliwości wpływania na życie szkoły oraz warunki w jakich uczyć się będą nasze dzieci.

Proszę, kontaktujcie się z przedstawicielami "trójek klasowych" w klasach, gdzie uczy się Wasz syn lub córka, a Wasze zaangażowanie, pomysły i umiejętności sprawią, że Rada Rodziców będzie w swoich działaniach bardziej skuteczna. Życie naszej szkoły możecie śledzić na stronie internetowej szkoły. Każdy z Was, uczeń, nauczyciel i inne osoby związane ze środowiskiem naszej szkoły mogą wnosić propozycje, wnioski i opinie za pomocą poczty elektronicznej.

 

Każda interesująca nas informacja dotycząca szkoły będzie dla nas bardzo cenna. Jako reprezentanci rodziców możemy występować do dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły. Jako Rada Rodziców cieszymy się w szkole dużym autorytetem, współpraca z dyrekcją szkoły i gronem pedagogicznym układa się dobrze. 

 

Rada Rodziców