cien.png
tlo.gif
naskroty.png
tlo.gif

 


•    Kierunki kształcenia w roku szkolnym 2021/2022

 

do pobrania (pdf):

•    Przedmioty rekrutacyjne

 

•    Regulamin rekrutacji do ZSiPO w Nysie w roku szkolnym 2021/2022

 

•    Terminarz rekrutacji

 

•    RODO

 

•    Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

 

•    Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

 

•    INSTRUKCJA ELEKTRONICZNEGO WYSYŁANIA DOKUMENTÓW

 

Kandydatów do ZSiPO w Nysie prosimy o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych kandydata,
wyrażeniu na piśmie i dostarczeniu w formie elektronicznej wraz z podaniem zgody kandydata na przetwarzanie danych osobowych

 

 

 

 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły dostępne jest po zalogowaniu pod adresem:

 

 

http://nabor.pcss.pl/nysa