cien.png
tlo.gif
naskroty.png
tlo.gif

1952 – powstaje Zespół Państwowych Techników Rolniczych wraz z internatem. Jego organizatorami są: Roman Kradyna, Tadeusz Karaszewski, Karol Pawlik, Mirosław Krzyżanowski. Dyrektorem szkoły zostaje Zdzisław Wyciślak.

50–te lata Tadeusz Kocyba organizuje chór szkolny, który z czasem przekształcił się w Zespół Pieśni i Tańca ZSR w Nysie.

1953 – na bazie gospodarstwa Państwowych Nieruchomości Ziemskich zostaje powołane jako pomocniczy warsztat kształcenia praktycznego, gospodarstwo szkolne o obszarze 250 ha.

1954 – przeniesienie do Nysy Technikum Weterynaryjnego z Prudnika, wraz z którym przybyli nauczyciele: Anna Prażmowska, Maria i Hieronim Kitowie oraz Tadeusz Miszczyk.

1954 – powstaje Wydział Kształcenia Korespondencyjnego, którego organizatorem i kierownikiem był inż. Witold Grzesiński.

Do 1955 – istniało Technikum Pszczelarskie. Posiadało wspaniałą pasiekę, z której ule figuralne znajdują się w Muzeum Pszczelarstwa w Kluczborku.

1955–1956 – szkołą kieruje Roman Kradyna.

1956 – 1970 – dyrektorem szkoły zostaje Janusz Kowalski.

1958 – powstaje Roczna Szkoła Gospodarstwa Wiejskiego.

1958 – 1961 – działa Szkoła 2–zimowa.

1962 – powstaje 2 – letnia Szkoła Ogrodnicza.

1962 – I zjazd absolwentów. Ufundowano sztandar szkoły.

1962 – 1965 – w szkole istnieje Technikum Rolnicze dla pracowników aparatu partyjnego.

1964 – ZSR uznano za wiodącą szkołę rolniczą w Polsce.

1966 – 1971 – powstaje Technikum Rolnicze i Technikum Weterynaryjne dla Obcokrajowców. Uczniami byli Afgańczycy, Cypryjczycy i Omańczyk.

1967 – II zjazd absolwentów.

1970 – założenie Zasadniczej Szkoły Rolniczej.

1970 –1972 – dyrektorem szkoły jest Antoni Warło.

1971 – Wydział Kształcenia Korespondencyjnego przekształca się w Wydział Zaoczny.

1972 – powstaje Zasadnicza Szkoła Hodowlana.

1972 – 1975 – funkcję dyrektora pełni Jan Sadowski.

1972 – internat przeszedł pod nadzór Kuratorium Oświaty i Wychowania w Opolu, natomiast szkoła podlegała Oddziałowi Oświaty Rolniczej Urzędu Wojewódzkiego w Opolu.

1975 – dyrektorem szkoły jest Zbigniew Borowicz.

1975 – 1982 i 1983–1985 – stanowisko dyrektora piastuje Zbigniew Kulig.

1976 – powstaje Ludowy Klub Sportowy „Rolnik” z sekcją hokeja na trawie. Sześć hokeistek powołano do reprezentacji Polski. Wzięły one udział w olimpiadzie w Moskwie w 1980 r.

1978 – pożar szkoły.

1978 – nadano szkole im. Emila Godlewskiego sen., wmurowano tablicę pamiątkową oraz zorganizowano trzeci zjazd absolwentów. Szkole nadano odznaczenie Zasłużony Opolszczyźnie.

1982–1983 i 1985–2004 – dyrektorem szkoły zostaje Leszek Wierzchowiec.

1988 – IV Zjazd Absolwentów.

1989 – placówka powiększa się o oddziały Technikum Mleczarskiego i Zasadniczej Szkoły Mleczarskiej.

1989 – Prowincja Zgromadzenia Księży Werbistów występuje o zwrot budynków zajmowanych przez szkołę.

1990 – utworzenie Liceum Ogólnokształcącego.

1992 – powstaje Zasadnicza Szkoła Zawodowa o specjalności przetwórstwo mięsa.

1993 – zapoczątkowano współpracę szkoły z Francją i Holandią. W późniejszych latach podjęto współpracę ze szkołami w Czechach i w Niemczech.

1994 – utworzenie Filii Wydziału Zootechnicznego (później Biologii i Hodowli Zwierząt) Akademii Rolniczej we Wrocławiu.

1994 – powstaje Technikum Technologii Żywności.

1997 – uczniowie ZSR pod kierunkiem Leszka Wierzchowca zajmują I miejsce w Centralnej Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.

1998 – szkoła zmienia nazwę na Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. E. Godlewskiego.

lata 90–te – z inicjatywy dyrektora Leszka Wierzchowca zorganizowano znaczące wystawy artystyczne:
1998 – „Biblia – w ilustracjach”; „Pan Tadeusz” i „Ballady i romanse” – w ilustracjach”
1999 – „Henryk Sienkiewicz w ilustracjach”; „Królowie polscy w ilustracjach”; „Juliusz Słowacki w ilustracjach”;
Współorganizatorem wystaw było Biuro Wystaw Artystycznych w Zamościu.

2000 – szkołę odwiedza prezydent RP Aleksander Kwaśniewski i przeprowadza lekcję na temat „Polska w zjednoczonej Europie”. Prezydent przekazał szkole kompletnie wyposażoną pracownię komputerową.

2001 – wyrok Sądu Kasacyjnego w Warszawie kończy spór z oo werbistami. Zgromadzenie nie uzyskało prawa własności do budynków zajmowanych przez szkołę.

2002 – 50–lecie szkoły. V Zjazd absolwentów.

2003– nawiązanie współpracy z Heinrich Boll – Gesamtschule w Oberhausen.

2003/2004 – udział w akcji „Szkoła z klasą” pod patronatem Prezydenta RP , organizowanej przez Gazetę Wyborczą i Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej.

2004 – uzyskanie przez szkołę certyfikatu „Szkoła z klasą”.

2005 – funkcję dyrektora szkoły obejmuje Małgorzata Leśniewska.

2005 – powstają szkoły policealne kształcące w zawodach: technik farmaceuta, informatyk, rolnik i technik weterynarii.

2004/2005 – projekt „Prawda i mity” w ramach programu „Sokrates – Comenius”.

2005/2008 – projekt „Woda – życiodajny związek” we współpracy ze szkołami z Francji, Czech, Hiszpanii i Turcji w ramach programu „Sokrates – Comenius”.

2008 – pierwsza edycja akcji charytatywnej „Zatrzymajcie się ludzie na chwilę”

2008/2009 – remont i rekonstrukcja dachu budynku szkoły.

2009 – powstaje Technikum Informatyczne.

2009 – porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu

2009/2011 – projekt „Świat Liczb” we współpracy z Arpad Gimnazjum w Budapeszcie w ramach programu „Comenius – Uczymy się przez całe życie”.

2009/2010 – projekty „Witamina Oświatowa”, „ Autostrada Kompetencji” wspierające działalność dydaktyczno–wychowawczą szkoły.

2010/2011 – udział w projektach wspierających dydaktykę „Równamy do najlepszych”, „Nowe Technologie na Usługach Edukacji”, „Innowacyjna Szkoła Zawodowa”.

2012 – VI Zjazd Absolwentów

2010-2014 – kolejne etapy termomodernizacji (wymiany okien) budynku głównego szkoły (korytarze i klatki schodowe, pracownie strona południowa – parter i I piętro wraz z aulą i stołówką)

2010-2011 – remont dachu nad salą oraz remont kapitalny "dużej" sali gimnastycznej (podniesienie sufitu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana parkietu, malowanie sali)

2011 – wykonanie nowej instalacji elektrycznej w budynku głównym (I etap), przygotowanie do wdrożenia projektu "E- szkoła"

2012 – przebudowa poddasza internatu, adaptacja na potrzeby Szkolnego Schroniska Młodzieżowego

2012 – szkoła zmienia nazwę na Zespól Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie

2012 – włączenie do Zespołu Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, kierownikiem schroniska został dotychczasowy dyrektor placówki, Henryk Nowak

2012 – w miejsce internatu powstaje Bursa w Nysie, wchodzi ona w skład Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie

2012 – w skład Zespołu włączony zostaje Zespół Szkół w Biechowie

2012 – rozpoczęcie wdrażania projektu Opolska E – Szkoła

2012 – utworzenie Siatkarskiego Ośrodka Szkolnego dla młodzieży męskiej województwa opolskiego

2013 – nawiązanie współpracy ze szkołą w Pruske na Słowacji

2013 – podpisanie umowy o współpracy między PWSZ w Nysie a Zsi PO w Nysie

2013 – szkoła wzbogaciła się o nowoczesne boiska wielofunkcyjne

2013 – remont generalny stołówki

2014 – remont pomieszczenia stolarni – adaptacja na salę gimnastyczną do aerobiku

2014 – budowa zaplecza sanitarnego (toalety, natryski, szatnie) sal gimnastycznych w budynku "nowego skrzydła"

2014 – bursa zyskuje dodatkową łazienkę po przebudowanej suszarni

2014 – przebudowa szatni na "nowym skrzydle" – powstaje nowa pracownia produkcji roślinnej

2014 – szkoła zyskuje nowoczesną pracownię gastronomiczną dostosowaną do wymogów egzaminacyjnych wyposażoną w ramach projektu unijnego

2014 – dziesięciolecie współpracy z Heinrich Boll Gesamtschule w Oberhausen (Niemcy)

2014 – przebudowa placu apelowego – wewnętrznego dziedzińca szkoły

2015 – w ogólnopolskim rankingu najlepszych szkół ponadgimnazjalnych opracowanym przez Fundację Edukacyjną PERSPEKTYWY II Liceum Ogólnokształcące w Nysie znalazło się na 10. miejscu w województwie opolskim i na 351. miejscu w rankingu ogólnopolskim oraz uzyskało Honorowy Tytuł "Srebrnej Szkoły 2015", a Technikum nr 2 zajęło 7. miejsce w województwie opolskim i 129. miejsce w rankingu ogólnopolskim i uzyskało Honorowy Tytuł "Brązowej Szkoły 2015".

2010/2011 – projekt Nowe Technologie na Usługach Edukacji realizowany przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego

2010-2015 – coroczne spektakle charytatywne (koncerty, spektakle teatralne) "Zatrzymajcie się ludzie na chwilę"

2011-2015 – udział uczniów szkoły w międzynarodowym projekcie badań środowiska "Globe" (animator działań – Jolanta Wawrzyniak - Rószczka)

2012-2014 – projekt "Opolskie szkolnictwo bliżej rynku pracy" (wyposażenie pracowni, praktyki i staże uczniowskie, warsztaty i szkolenia)

2013/2014 – Polsko – czeski projekt współpracy transgranicznej akcent@com (opiekun projektu – Elżbieta Bień)

2013/2014 – projekt "Zachowaj równowagę" w ramach działania "Szkoła przyjazna żywieniu i aktywności fizycznej" prowadzonego z funduszy szwajcarskich przez Instytut Żywności i Żywienia (koordynator projektu – Teresa Kołodyńska - Paschke)

2013-2015 – projekt "IT – Szkoła” rozwój kompetencji w zakresie technologii IT (koordynator szkolny – Beata Krzan)

2013-2015 – projekt "Szkolna Akademia CISCO” - uczniowie naszej szkoły uczestniczą w dwóch kursach: IT Essentials: PC Hardware and Software (koordynator szkolny – Beata Krzan) oraz CCNA Routing and Switching (koordynator szkolny – Witold Rudolf)

2013-2015 – Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL - uczniowie naszej szkoły zdobywają certyfikaty z zakresu zastosowań mikrokomputerów i technologii informatycznej (egzaminatorzy ECDL: Witold Rudolf, Beata Krzan)

2013/2014 – udział uczniów z II LO w projekcie "Akademia Maturzysty" prowadzonym przez PWSZ w Nysie

2013/2014 – "Szkoła współpracy" projekt MEN promujący wspólne działania uczniów – rodziców – nauczycieli (koordynator Lucyna Bagrowska – Feige)

2014/2015 – udział uczniów II Lo w projekcie Urzędu Marszałkowskiego "Szlifujemy Opolskie Diamenty".

2015 – funkcję dyrektora obejmuje Tomasz Jazienicki.

2015 – przebudowa parkingu wewnątrzszkolnego

2016 – w rankingu najlepszych szkół ponadgimnazjalnych opracowanym przez Fundację Edukacyjną PERSPEKTYWY Technikum nr 2 w Nysie znalazło się na 4. miejscu w województwie opolskim i na 58. miejscu w ogólnopolskim rankingu oraz uzyskało Honorowy Tytuł "Złotej Szkoły 2016" i związany z tym graficzny znak jakości, a II Liceum Ogólnokształcące zajęło 17. miejsce w województwie opolskim.

2016 – szkoła otrzymała Certyfikat Jakości Akademii Kelnerskiej, która jest akredytowana przez Kuratora Oświaty.

2016 – szkoła otrzymała Certyfikat Jakości Kształcenia Języków za udział w V Edycji Programu Insta.Ling dla Szkół przyznawany za skuteczne wykorzystywanie innowacyjnego systemu optymalizacji nauki słownictwa.