Profil matematyczno-fizyczno-informatyczny

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, informatyka, fizyka.

Klasa przygotowuje do podjęcia studiów na kierunkach takich jak matematyka, informatyka, fizyka i wielu kierunkach technicznych. Absolwent zdobędzie umiejętność budowania modeli matematycznych dla różnorodnych problemów i zjawisk, rozwiązywania zadań, formułowania wypowiedzi, tworzenia projektów, pozna zagadnienia, pojęcia i metody informatyki (elementy programowania, multimedia, bazy danych).

Pracownie informatyczne są bardzo dobrze wyposażone, co umożliwia zdobycie gruntownej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych. Ponadto, jedna z pracowni oparta jest na technologii Macintosha i wyposażona w nowe komputery firmy Apple.

Zainteresowani maja możliwość uczestniczenia w międzynarodowym projekcie badawczym GLOBE (Global Learning and Observations to the Benefit of the Environment), w którym szkoła uczestniczy od 2012 r., odnosząc znaczące sukcesy na arenie międzynarodowej i krajowej.