Rekrutacja

Do pobrania PDF:

Kandydatów do ZSiPO w Nysie prosimy o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych kandydata, wyrażeniu na piśmie i dostarczeniu w formie elektronicznej wraz z podaniem zgody kandydata na przetwarzanie danych osobowych

 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły dostępne jest po zalogowaniu pod adresem:

http://nabor.pcss.pl/nysa