cien.png
tlo.gif
naskroty.png
tlo.gif

 

Informacje na ten temat można pobrać korzystając z poniższych odsyłaczy:

FORMUŁA 2019:

- PP 2019 Termin egzaminów w sesji czerwiec-lipiec 2021
- PP 2019 Informacje o egzaminie

 

FORMUŁA 2017:

- PP 2017 Termin egzaminów w sesji czerwiec-lipiec 2021
- PP 2017 Informacja o egzaminie

 

FORMUŁA 2012:

- PP 2012 Termin egzaminów w sesji czerwiec-lipiec 2021
- PP 2012 Informacja o egzaminie

 

DEKLARACJE DO POBRANIA:

- Deklaracja_PP2012_PP2017_2019
- Deklaracja KKZ

 

 

Egzaminy styczeń-luty 2021 - harmonogram i wykazy zdających

 

Komunikat dyrektora CKE z 10 grudnia 2020 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą̨ korzystać zdający podczas egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2021 r. - oto załączniki:

 

- Materialy_i_przybory_czesc_pisemna_styczen_luty_2021-PP2012_2017.pdf

- Materialy_i_przybory_czesc_praktyczna_styczen_luty 2021-PP2012_2017.pdf