Wychowanie do życia w rodzinie

Zajęcia z przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie nie są obowiązkowe. 

Realizacja zajęć wychowanie do życia w rodzinie odbywa się w trybie określonym rozporządzeniem MEN z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szklonego oraz zakresu treści dotyczącej wiedzy o życiu seksualnym człowieka, zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz. U.  z2014 r. poz. 395 i z 2017 r. poz. 117). 

Zajęcia prowadzone są w oparciu o program nauczania dla liceum, technikum i szkoły branżowej I stopnia Wędrując ku przyszłości autorstwa T. Król (dopuszczenie MEN 1070/2/2020). 

Szczegółowe informacje można uzyskać u Pani Anety Adamczyk (wtorek 15.10 – 16.10 sala 28)

Podręczniki: