Dyrekcja ZSiPO w Nysie

Dyrektor

mgr Krzysztof Dorożyński

Wicedyrektorzy

mgr inż. Agnieszka Żukrowska
mgr Jolanta Ciecieląg