Zjazd Absolwentów – relacja

Nie ma to jak spotkania po latach. Radości i wspomnień nie było końca.

Przy okazji zjazdu absolwentów zostaliśmy uhonorowani odznaką „Zasłużony dla Opolszczyzny”. Dziękujemy za uznanie Kapitule, Panu Marszałkowi Andrzejowi Bule i członkowi zarządu Antoniemu Konopce – wnioskodawcy.