Rada rodziców

Szanowni Rodzice,

stanowimy ogromną społeczność,  jako rodzice mamy szeroki zakres uprawnień i możliwości wpływania na życie szkoły oraz warunki w jakich uczyć się będą nasze dzieci.

Proszę, kontaktujcie się z przedstawicielami „trójek klasowych” w klasach, gdzie uczy się Wasz syn lub córka, a Wasze zaangażowanie, pomysły i umiejętności sprawią, że Rada Rodziców będzie w swoich działaniach bardziej skuteczna. Życie naszej szkoły możecie śledzić na stronie internetowej szkoły. Każdy z Was, uczeń, nauczyciel i inne osoby związane ze środowiskiem naszej szkoły mogą wnosić propozycje, wnioski i opinie za pomocą poczty elektronicznej.

Każda interesująca nas informacja dotycząca szkoły będzie dla nas bardzo cenna. Jako reprezentanci rodziców możemy występować do dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły. Jako Rada Rodziców cieszymy się w szkole dużym autorytetem, współpraca z dyrekcją szkoły i gronem pedagogicznym układa się dobrze. 

Rada Rodziców

space

Wpłata na radę rodziców


Nr konta 75 8872 1026 0030 7196 2000 0010
W tytule przelewu proszę wpisać imię, nazwisko ucznia oraz klasę.

Bardzo serdecznie dziękujemy za wsparcie finansowe naszej działalności!