Rzecznik praw ucznia

mgr inż. Sylwester Misiarz
Rzecznik Praw Ucznia w ZSiPO

Kontakt 
tel. 77 4310466-67

Sposób załatwiania spraw przez Rzecznika Praw Ucznia:

 1. Rzecznik rozpatruje tylko sprawy (skargi, wnioski, interwencje) zgłaszane w formie pisemnej.
 2. Jeśli zgłoszenie sprawy ma charakter rozmowy, rzecznik sporządza z tej rozmowy notatkę, którą podpisuje osoba (uczeń) zgłaszająca sprawę.
 3. Rzecznik nie rozpatruje skarg i wniosków anonimowych.
 4. Rzecznik rozpatruje tylko zgłoszenia uzasadnione (czyli takie, które wchodzą w zakres kompetencji rzecznika) – określa je Statut rzecznika Praw Ucznia w ZS RCKU w Nysie.
 5. Składając wniosek (skargę, prośbę o interwencję) do rzecznika:
 6. Opisz problem, z którym zwracasz się do rzecznika
 7. Określ, które z Twoich praw zostało złamane
 8. Dołącz informacje, co już zrobiłeś w tej sprawie
 9. Rzecznik, po rozpatrzeniu sprawy, poinformuje Cię o sposobie jej załatwienia.
 10. Jeżeli sposób załatwienia sprawy przez rzecznika w szkole Cię nie usatysfakcjonuje, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Rzecznika Praw Ucznia przy Kuratorium Oświaty.


Czego Rzecznik Praw Ucznia w ZSiPO nie załatwia?

 1. Rzecznik nie przekłada klasówek ani sprawdzianów (z wyjątkiem tych, o których poinformowano uczniów w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami).
 2. Rzecznik nie zwalnia z lekcji ani imprez organizowanych przez szkołę (klasę).
 3. Rzecznik nie usprawiedliwia nieobecności na zajęciach szkolnych.