Bursa

Powrót do bursy po przerwie majowej dnia 05.05.2024 od godz. 17.00


Ważna informacja:

Należność za wyżywienie i pobyt w bursie płatne z góry do 10-go każdego miesiąca. 

Informujemy, że od dnia 01.01.2023 roku odpłatność za zakwaterowanie w Bursie wynosi 170 złotych miesięcznie. 

Stawka za całodzienne wyżywienie wynosi 14 złotych (3,50 zł – śniadanie, 7 złotych – obiad, 3,50 – kolacja)

Wpłaty można dokonać w każdy poniedziałek w kasie szkoły w godz. 7.00-13.00 lub przelewem na rachunek bankowy:

Nazwa odbiorcy: Zespół Szkół i Placówek Oświatowych 48-303 Nysa, ul. Rodziewiczówny 1
Nr rachunku: 37 8872 1026 0031 4963 2000 0030 (Bank Spółdzielczy w Otmuchowie o/ Nysa)
Tytuł wpłaty: opłata za bursę i wyżywienie oraz: nazwisko i imię ucznia.

——————————–

Bursa w Nysie powstała na bazie internatu ZSRCKU w dniu 01.09.2012r.
Obecnie wchodzi w skład Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie. Głównym celem jest zapewnienie uczniom szkół prowadzonych przez Powiat Nyski, całodobowej opieki wychowawczej w okresie kształcenia poza miejscem stałego zamieszkania.

Bursa realizuje swoje zadania we współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami) wychowanka, szkołą do której uczęszcza wychowanek oraz ze specjalistycznymi poradniami.
Oferujemy naszym podopiecznym w większości pokoje 2 osobowe oraz 5 pokoi 4-osobowych o łącznej liczbie 104 miejsc noclegowych. Pomieszczenia bursy to 3 kondygnacje w budynku szkoły (dawny internat). Na każdym piętrze do dyspozycji są 2 węzły sanitarne (toalety + prysznice). Większość pokoi posiada umywalki. Młodzież korzysta z całodziennego wyżywienia przygotowywanego w stołówce szkolnej, a posiłki są zdrowe i smaczne.

Wychowankowie Bursy mogą korzystać ze wszystkich obiektów ZSiPO (boiska, sale gimnastyczne, aula)po wcześniejszym uzgodnieniu z Dyrekcją szkoły.
Na terenie całej placówki jest bezpłatny dostęp do Internetu bezprzewodowego.

Bursa realizuje swoje zadania przez cały rok szkolny, z przerwą na okres ferii zimowych i letnich, zgodnie z arkuszem organizacyjnym placówki. Podstawową formą organizacyjną pracy z wychowankami jest grupa wychowawcza. Szczegółowy opis zasad funkcjonowania bursy można znaleźć w Statucie szkoły art. 66-81 (patrz zakładka, dokumenty prawne).

W okresie wakacyjnym istnieje możliwość wynajęcia pomieszczeń bursy dla grup zorganizowanych (kolonie, wycieczki). Otoczenie obiektu tj. piękny park, kompleks boisk sportowych, blisko do centrum miasta, to niezaprzeczalne walory naszej placówki.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług.