Hejt – stop!

Skąd biorą się problemy psychiczne młodzieży? Czy szkoła jest przyjaznym miejscem dla młodzieży? Czym jest przemoc, hejt i jak jej przeciwdziałać? Jak rozmawiać z bliskimi o tym, co nas boli? Na te pytania próbowali odpowiedzieć nasi prelegenci podczas trzydniowych warsztatów, które odbywały się w auli w dniach 3, 4 i 7 listopada.

3 listopada obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Przemocy i Nękaniu w Szkole, w tym nękaniu przy użyciu technik cyfrowych. UNESCO zwraca uwagę na fakt, że wszelkie formy przemocy stanowią naruszenie praw dzieci i młodzieży do edukacji, zdrowia oraz poczucia bezpieczeństwa. Konsekwencje tych zjawisk w szkole są daleko idące. Ofiary mają trudności z koncentracją w klasie, opuszczają lekcje, unikają zajęć, wagarują lub całkowicie porzucają perspektywy zawodowe. Często pojawiają się myśli i czyny samobójcze.

By przybliżyć ten temat zaprosiliśmy do naszej szkoły Pana Mariusza Ulmana sędziego Sądu Rejonowego w Nysie, który przez dwa dni opowiadał młodzieży o hejcie i jego konsekwencjach. Ten niezwykle istotny problem społeczny staje się poważnym zagrożeniem. Uczniowie dowiedzieli się, jak radzić sobie w takich sytuacjach i gdzie szukać pomocy. Ponadto poruszony został temat odpowiedzialności prawnej za tego typu zachowania. Spotkanie było też okazją do omówienia z młodzieżą kwestii związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem.

Z kolei w poniedziałek 7 listopada prelekcję nt. dobrostanu psychicznego młodych ludzi wygłosiła psycholog szkolna Pani Judyta Gałuszka. Poruszone zostały sprawy profilaktyki zdrowia psychicznego. Młodzież usłyszała w jaki sposób zatroszczyć się o siebie i jak rozpoznać pierwsze symptomy mogące świadczyć o rozwijających się zaburzeniach. Uczniowie dowiedzieli się również, gdzie mogą zgłosić się po pomoc w takich sytuacjach.