Oferta edukacyjna Technikum Nr 2

Absolwent uzyskuje wiedzę z zakresu urządzeń techniki komputerowej, programowania, tworzenia witryn i aplikacji internetowych, systemów operacyjnych i sieci komputerowych, oprogramowania użytkowego, języka angielskiego zawodowego.

Przedmioty rozszerzone ogólnokształcące realizowane w trakcie nauki: matematyka, informatyka.

Technik informatyk może być zatrudniony na stanowiskach instalatora i administratora systemów operacyjnych, administratora sieci komputerowych, administratora baz danych, projektanta i programisty baz danych, instalatora sprzętu komputerowego, pracownika działu finansowo – księgowego.

Bardzo dobrze wyposażone i stale rozbudowywane pracownie komputerowe (jedna specjalnie dedykowana technologii iMac i wyposażona w komputery Apple) oraz merytorycznie przygotowana kadra pedagogiczna, zapewniają odpowiednio wysoki poziom kształcenia zawodowego i ogólnego.

Technik programista to jeden z zawodów, które cieszą się największa popularnością i to nie tylko w Polsce, ale również i na świecie.

Programista to osoba, która za pomocą narzędzia w postaci specjalistycznego języka pisze i implementuje programy komputerowe. Oprogramowanie to inaczej każde narzędzie jakim posługujemy się używając komputera, począwszy od najprostszych edytorów tekstów po skomplikowane narzędzia systemowe czy programy sterujące zaawansowanymi procesami produkcji.

Przedmioty rozszerzone realizowane w trakcie nauki: informatyka i elementy matematyki.

Przygotowując się do zawodu technika programisty uczeń zdobywa wiedzę teoretyczną i rozwija umiejętności między innymi w zakresie:

  • tworzenia i administrowania systemami zarządzania treścią,
  • tworzenia i administrowania stronami internetowymi,
  • tworzenia, administrowania i użytkowania relacyjnych baz danych,
  • programowania aplikacji internetowych,
  • projektowania, programowania i testowania zaawansowanych aplikacji webowych,
  • projektowania, programowania i testowania aplikacji desktopowych,
  • projektowania, programowania i testowania aplikacji mobilnych.

Absolwent uzyskuje wiedzę z zakresu anatomii i fizjologii zwierząt, chowu zwierząt gospodarskich oraz zwierząt towarzyszących, diagnostyki chorób zwierząt, higieny produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego, usług weterynaryjnych.

Przedmiot ogólnokształcący w zakresie rozszerzonym: biologia

Technik weterynarii może pracować w lecznicach weterynaryjnych, przetwórstwie spożywczym, fermach przemysłowych, w zakładach hodowli zwierząt, w weterynaryjnej inspekcji sanitarnej, w nadzorze sanitarno-weterynaryjnym. Absolwent może samodzielnie prowadzić gospodarstwo rolnicze lub pracować w firmach agrobiznesu.

Pracownie: anatomii, hodowli, przedsiębiorczości; laboratoria – analityczne, zabiegów weterynaryjnych; zajęcia praktyczne w gospodarstwach hodowlanych, lecznicach weterynaryjnych, schroniskach dla zwierząt; kursy: instrumentariusza, inseminacyjny, zabiegów pielęgnacyjnych małych zwierząt.

Absolwent jest przygotowany do prowadzenia zadań związanych z organizacją, informacją i kompleksową obsługą przyjęć oraz imprez organizowanych we zakładach świadczących usługi gastronomiczne (restauracje, kafeterie, snack bary, bary, bufety, stołówki, catering itp.), a także imprez organizowanych w nietypowych warunkach.

Uzyskuje umiejętności związane zarówno z funkcjonowaniem części gastronomicznej (kuchnia, sale), jak i administracyjno-gospodarczej (dział finansowo – księgowy, dział sprzedaży). Jest przygotowany do prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Przedmiot rozszerzony ogólnokształcący realizowane w trakcie nauki: geografia

W programie nauczania m.in.: zasady żywienia, technologia gastronomiczna, obsługa konsumenta, room service), marketing, ekonomika i organizacja gastronomii.

Pracownie: technologii gastronomicznej z salą obsługi klienta, przedsiębiorczości, komputerowa (techniki biurowej). Zaplecze dydaktyczne: stołówka szkolna, zajęcia praktyczne prowadzone w nyskich zakładach gastronomicznych.