Technikum Nr 2

Absolwent uzyskuje wiedzę z zakresu urządzeń techniki komputerowej, programowania, tworzenia witryn i aplikacji internetowych, systemów operacyjnych i sieci komputerowych, oprogramowania użytkowego, języka angielskiego zawodowego.

Przedmioty rozszerzone ogólnokształcące realizowane w trakcie nauki: informatyka i matematyka.

Technik informatyk może być zatrudniony na stanowiskach instalatora i administratora systemów operacyjnych, administratora sieci komputerowych, administratora baz danych, projektanta i programisty baz danych, instalatora sprzętu komputerowego, pracownika działu finansowo – księgowego.

Bardzo dobrze wyposażone pracownie do nauki przedmiotów z zakresu zawodowego kształcenia informatycznego gwarantują wysoką jakość kształcenia.

Przedmioty rozszerzone realizowane w trakcie nauki: informatyka i matematyka.

Technik programista to jeden z zawodów, które cieszą się największa popularnością i to nie tylko w Polsce, ale również i na świecie.

Programista to osoba, która za pomocą narzędzia w postaci specjalistycznego języka pisze i implementuje programy komputerowe.

Przygotowując się do zawodu technika programisty uczeń zdobywa wiedzę teoretyczną i rozwija umiejętności między innymi w zakresie programowania aplikacji internetowych, czy projektowania, programowania i testowania zaawansowanych aplikacji webowych, desktopowych i mobilnych.

Absolwent uzyskuje wiedzę z zakresu anatomii i fizjologii zwierząt, chowu zwierząt gospodarskich oraz zwierząt towarzyszących, diagnostyki chorób zwierząt, higieny produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego, usług weterynaryjnych.

Przedmioty rozszerzone ogólnokształcące realizowane w trakcie nauki: biologia

Zajęcia realizowane w ramach godzin do dyspozycji dyrektora: podstawy produkcji pszczelarskiej i behawiorystyka zwierząt.

Technik weterynarii może pracować w lecznicach weterynaryjnych, przetwórstwie spożywczym, fermach przemysłowych, w zakładach hodowli zwierząt, w weterynaryjnej inspekcji sanitarnej, w nadzorze sanitarno-weterynaryjnym. Absolwent może samodzielnie prowadzić gospodarstwo rolnicze lub pracować w firmach agrobiznesu.

Wyposażenie pracowni gwarantuje przekazywanie wiedzy i kształtowanie umiejętności na wysokim poziomie.

Przedmioty rozszerzone ogólnokształcące realizowane w trakcie nauki: geografia

Zajęcia realizowane w ramach godzin do dyspozycji dyrektora: savoir-vivre.

Absolwent jest przygotowany do prowadzenia zadań związanych z organizacją, informacją i kompleksową obsługą przyjęć oraz imprez organizowanych we zakładach świadczących usługi gastronomiczne (restauracje, kafeterie, snack bary, bary, bufety, stołówki, catering itp.), a także imprez organizowanych w nietypowych warunkach.

Uzyskuje umiejętności związane zarówno z funkcjonowaniem części gastronomicznej (kuchnia, sale), jak i administracyjno-gospodarczej (dział finansowo – księgowy, dział sprzedaży). Jest przygotowany do prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

W programie nauczania m.in.: zasady żywienia, technologia gastronomiczna, obsługa konsumenta, room service), marketing, ekonomika i organizacja gastronomii.

Wyposażenie pracowni i zaplecze dydaktyczne gwarantuje przekazywanie wiedzy i kształtowanie umiejętności na wysokim poziomie.