Oferta edukacyjna II Liceum Ogólnokształcące

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, matematyka

Klasa przygotowuje do podjęcia studiów na kierunkach medycznych oraz przyrodniczych (biologia, chemia, biotechnologia itp.)

Absolwenci zdobywają wiedzę z zakresu funkcjonowania organizmów żywych, w tym ekologii, genetyki, biochemii, poznają metodologię i metody badawcze stosowane w naukach przyrodniczych. Zainteresowani maja możliwość uczestniczenia w międzynarodowym projekcie badawczym GLOBE (Global Learning and Observations to the Benefit of the Environment), w którym szkoła uczestniczy od 2012 r., odnosząc znaczące sukcesy na arenie międzynarodowej i krajowej.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: geografia, j. angielski, wos

Klasa przygotowuje do studiów na kierunkach: prawo, administracja, dziennikarstwo,  politologia, filologia angielska oraz wielu innych humanistycznych i przyrodniczych powiązanych z geografią. Zainteresowani maja możliwość uczestniczenia w międzynarodowym projekcie badawczym GLOBE (Global Learning and Observations to the Benefit of the Environment), w którym szkoła uczestniczy od 2012 r., odnosząc znaczące sukcesy na arenie międzynarodowej i krajowej.

Absolwent tej klasy uzyska przygotowanie z zakresu analizy wydarzeń i procesów historycznych i społecznych, kontekstu kulturowego. Dobra znajomość języków obcych pozwoli na swobodne poruszanie się we współczesnym świecie.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, informatyka, fizyka.

Klasa przygotowuje do podjęcia studiów na kierunkach takich jak matematyka, informatyka, fizyka i wielu kierunkach technicznych. Absolwent zdobędzie umiejętność budowania modeli matematycznych dla różnorodnych problemów i zjawisk, rozwiązywania zadań, formułowania wypowiedzi, tworzenia projektów, pozna zagadnienia, pojęcia i metody informatyki (elementy programowania, multimedia, bazy danych).

Pracownie informatyczne są bardzo dobrze wyposażone, co umożliwia zdobycie gruntownej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych. Ponadto, jedna z pracowni oparta jest na technologii Macintosha i wyposażona w nowe komputery firmy Apple.

Zainteresowani maja możliwość uczestniczenia w międzynarodowym projekcie badawczym GLOBE (Global Learning and Observations to the Benefit of the Environment), w którym szkoła uczestniczy od 2012 r., odnosząc znaczące sukcesy na arenie międzynarodowej i krajowej.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: geografia, j. angielski, biologia.

Klasa piłkarska, ale zapewnia możliwości rozwoju w wielu dyscyplinach sportowych.

Szkoła dysponuje bardzo dobrym zapleczem sportowym, doświadczoną kadrą pedagogiczną i odnosi wiele sukcesów. Od kilku lat z rzędu jest najlepiej usportowioną szkołą województwa opolskiego. Nasze drużyny wywalczyły m.in. wicemistrzostwo Polski w Ogólnopolskiej Licealiadzie w piłce siatkowej chłopców i VII miejsce w koszykówce dziewcząt.

Zainteresowani maja możliwość uczestniczenia w międzynarodowym projekcie badawczym GLOBE (Global Learning and Observations to the Benefit of the Environment), w którym szkoła uczestniczy od 2012 r., odnosząc znaczące sukcesy na arenie międzynarodowej i krajowej.