Profil sportowy

Klasa sportowa zapewnia odpowiednie przygotowanie do egzaminu maturalnego i kontynuowania edukacji na studiach wyższych wraz z wszechstronnym przygotowaniem sprawnościowym i doskonaleniem poziomu wytrenowania. Szkolenie sportowe głównie ukierunkowane jest na gry zespołowe. Od wielu lat, rokrocznie, jesteśmy najlepiej usportowioną szkoła w województwie opolskim i dysponujemy bardzo dobrą infrastrukturą sportową (boiska, dwie sale gimnastyczne) oraz doświadczoną kadrą pedagogiczną. 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski i biologia. 

Przedmioty dodatkowo punktowane w rekrutacji: wychowanie fizyczne, biologia 

Utworzenie grupy z językiem francuskim – grupa nie może być mniejsza niż 16 osób.