Technik żywienia i usług gastronomicznych

Przedmioty rozszerzone ogólnokształcące realizowane w trakcie nauki: geografia

Zajęcia realizowane w ramach godzin do dyspozycji dyrektora: savoir-vivre.

Absolwent jest przygotowany do prowadzenia zadań związanych z organizacją, informacją i kompleksową obsługą przyjęć oraz imprez organizowanych we zakładach świadczących usługi gastronomiczne (restauracje, kafeterie, snack bary, bary, bufety, stołówki, catering itp.), a także imprez organizowanych w nietypowych warunkach.

Uzyskuje umiejętności związane zarówno z funkcjonowaniem części gastronomicznej (kuchnia, sale), jak i administracyjno-gospodarczej (dział finansowo – księgowy, dział sprzedaży). Jest przygotowany do prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

W programie nauczania m.in.: zasady żywienia, technologia gastronomiczna, obsługa konsumenta, room service), marketing, ekonomika i organizacja gastronomii.

Wyposażenie pracowni i zaplecze dydaktyczne gwarantuje przekazywanie wiedzy i kształtowanie umiejętności na wysokim poziomie.