Rekrutacja

II Liceum Ogólnokształcące

Technikum nr 2

Przedmioty punktowane

PROFILDODATKOWE PRZEDMIOTY PUNKTOWANE W REKRUTACJI
II Liceum Ogólnokształcące
MATEMATYCZNO-INFORMATYCZNO-FIZYCZNYFIZYKA, INFORMATYKA
JĘZYKOWO-GEOGRAFICZNYGEOGRAFIA, J. ANGIELSKI
GEOGRAFICZNO-INFORMATYCZNY
Z PRZYGOTOWANIEM WOJSKOWYM
WYCHOWANIE FIZYCZNE INFORMATYKA,
Technikum nr 2
TECHNIK INFORMATYKINFORMATYKA, JĘZ. OBCY
TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH / TECHNIK WETERYNARIIGEOGRAFIA, JĘZ. OBCY BIOLOGIA, JĘZ. OBCY

Kandydatów do ZSiPO w Nysie prosimy o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych kandydata, wyrażeniu na piśmie i dostarczeniu w formie elektronicznej wraz z podaniem zgody kandydata na przetwarzanie danych osobowych

 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły dostępne jest po zalogowaniu pod adresem:

http://nabor.pcss.pl/nysa