ERASMUS DAY

W tym roku szkolnym obchodziliśmy Erasmus Day wraz z 5600 szkołami z 67 krajów świata. W ramach tego dnia, obchodzonego w naszej szkole po raz trzeci, zorganizowaliśmy quiz „Zielony Ład w Europie – co wiesz o krajach naszego kontynentu?”. Zadaniem klas było zapoznanie się z przygotowanymi materiałami, które zaprezentowane były na korytarzu szkolnym, a następnie podanie nazw państw. W materiałach znalazły się:

  1. wykres przedstawiający strukturę produkcji energii elektrycznej w 2019r.
  2. zakodowana QR informacja o kraju
  3. zdjęcie wybranego obiektu/obszaru.

W quizie udział wzięło kilkanaście klas. Prawidłowe odpowiedzi udzieliły kasy: III jgp, IIIbp i IIjg2 (uczniowie otrzymają słodkie nagrody).
Gratulujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy do zapoznania się z właściwymi odpowiedziami (na gazetce na korytarzu obok gabinetów historii).