Finał LV Małej Olimpiady Matematycznej

7 marca 2023 roku, na Uniwersytecie Opolskim, odbył się finał LV Małej Olimpiady Matematycznej. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie: Igor Jakus (nauczyciel Jarosław Cichoń), Stanisław Halikowski (nauczyciel Barbara Matias), Gabriela Zając i Oskar Kuriański (nauczyciel Anna Grabowiecka).

W finałach wzięło udział 101 uczniów z 25 szkół województwa opolskiego.

Nasza drużyna zajęła wysokie 10 miejsce.

Szczególnym osiągnięciem poszczycić się może Igor Jakus, który otrzymał nominację do tytułu laureata.

Gratulacje dla uczniów i nauczycieli !!!