Honor Roll w Programie GLOBE

Uczniowie ZSiPO od 2012r. uczestniczą w programie GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit the Environment, www.globe.gov). To międzynarodowy program badawczo-edukacyjny umożliwiający poznawanie globalnych zagadnień środowiskowych, w którym bierze udział młodzież ze 126 państw i ok. 38 000 szkół. 

Uczniowie badają wybrane elementy środowiska przyrodniczego w skali lokalnej oraz dzielą się pozyskanymi informacjami na forum międzynarodowym. Nasi uczniowie prowadzą pomiary wskaźników klimatycznych, hydrologicznych i glebowych. Uzyskane wyniki badań są raportowane do bazy danych Programu, z których korzystają naukowcy m.in. NASA.  

Za badania wykonane i wprowadzone na portal amerykański w okresie od 23 września do 21 grudnia  2021r. w międzynarodowym rankingu szkół uczestniczących w Programie GLOBE zostały przyznane nam: 2 złote i 1 brązowy medal. Szczegółowe informacje na https://www.globe.gov/web/complex-of-schools-comprehensive-school-technical-school