Klasa wojskowa – Oddział Przygotowania Wojskowego

Klasa liceum ogólnokształcącego dla wszystkich zainteresowanych wojskiem i służbami mundurowymi. Celem kształcenia jest przygotowanie do egzaminu maturalnego, kształtowanie postawy patriotycznej przekazanie wiedzy i przyswojenie umiejętności za zakresu podstawowego szkolenia wojskowego. 

 Absolwenci OPW min.: 

 korzystają z ułatwień podczas rekrutacji do służby wojskowej, 

są uprawnieni do skróconej służby przygotowawczej 

po spełnieniu określonych wymagań są przyjmowani na akademie wojskowe na preferencyjnych warunkach. 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: angielski, historia, informatyka/geografia (wybór trzeciego przedmiotu zależy od klasy matematyczno-fizycznej lub od tego zadecyduje o nim większość klasy). 

Utworzenie grupy z językiem francuskim – grupa nie może być mniejsza niż 16 osób.

Przedmioty dodatkowo punktowane w rekrutacji: wychowanie fizyczne, informatyka W rekrutacji obowiązuje test sprawności fizycznej.