Podziękowania z PAH

Z Polskiej Akcji Humanitarnej otrzymaliśmy podziękowania oraz dyplom za przeprowadzenie w ramach Światowego Dnia Wody akcji „Zakręcanie kranu nie wystarczy”. W kampanii wzięły udział klasy z rozszerzoną geografią wraz z organizatorkami p. J.Wawrzyniak-Rószczką i p.P.Święcicką. Głównym jej celem było podniesienie świadomości na temat globalnego kryzysu wodnego oraz docenienie wartości wody w perspektywie wzrastającego zanieczyszczenia zasobów wody pitnej.