Profil językowo-geograficzny

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: geografia, j. angielski, wos

Klasa przygotowuje do studiów na kierunkach: prawo, administracja, dziennikarstwo,  politologia, filologia angielska oraz wielu innych humanistycznych i przyrodniczych powiązanych z geografią. Zainteresowani maja możliwość uczestniczenia w międzynarodowym projekcie badawczym GLOBE (Global Learning and Observations to the Benefit of the Environment), w którym szkoła uczestniczy od 2012 r., odnosząc znaczące sukcesy na arenie międzynarodowej i krajowej.

Absolwent tej klasy uzyska przygotowanie z zakresu analizy wydarzeń i procesów historycznych i społecznych, kontekstu kulturowego. Dobra znajomość języków obcych pozwoli na swobodne poruszanie się we współczesnym świecie.