Stypendia Starosty za osiągnięcia naukowe i sportowe

Przypominamy kryteria przyznawania Stypendiów Starosty Powiatu Nyskiego:

O stypendia mogą się ubiegać uczniowie, którzy:

uzyskali w semestrze średnią ocen nie mniejszą niż 4,75 oraz w przypadku szkół kończących się maturą z przedmiotów maturalnych (język polski, matematyka, wiodący język obcy) uzyskali średnią ocen co najmniej 4,5

Stypendium sportowe mogą otrzymać uczniowie, którzy w poprzednim roku szkolnym zdobyli w indywidualnych zawodach sportowych I,II lub III miejsce na szczeblu centralnym lub I miejsce na szczeblu wojewódzkim.

Dodatkowym kryterium jest ocena z zachowania, które musi być wzorowe lub bardzo dobre.

Dla informacji:

1. Średnia ocen 5,70 – 6,00 + Perła Powiatu – wysokość stypendium 300 zł

2. Średnia ocen 5,30 – 5,69 – wysokość stypendium 200 zł

3. Średnia ocen 5,0 – 5,29 – wysokość stypendium 100 z

4. Średnia ocen 4,75 – 4,99 i osiągnięcia sportowe – wysokość stypendium 50 zł

Termin składania wniosków w formie papierowej – do wychowawcy: 24 czerwca, piątek lub elektronicznie przez szkolną pocztę do pedagoga na adres:

agnnawr56@eszkola.opolskie.pl

link do pobrania wniosku wraz z uchwałą:

https://duwo.opole.uw.gov.pl/WDU_O/2020/1635/oryginal/akt.pdf