Stypendia „WSPIERAMY NAJLEPSZYCH”

13 września w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu ruszył nabór na stypendia  „WSPIERAMY NAJLEPSZYCH”.
O stypendium mogą się ubiegać uczniowie ze średnią ocen z ubiegłego roku szkolnego nie niższą niż 4,9 oraz ze średnią nie niższą niż 4,7 z trzech wybranych przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, przedsiębiorczości lub przedmiotów z zakresu technologii informacyjno – komunikacyjnych. Ważne jest też kryterium dochodowe – stypendia są dla uczniów z rodzin, których przeciętny miesięczny dochód uzyskany w roku 2020 na jednego członka rodziny nie przekracza 1 685,00 zł netto (w przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne 1 910,00 zł netto).

Termin składania wniosków: 13 – 24 września br. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Wniosek oraz regulamin są dostępne na stronie internetowej

Wspieramy najlepszych IV | Samorząd Województwa Opolskiego

tel. 77 44 67 830, 831, 834, 835 lub 837