Stypendium naukowe i sportowe za I semestr 2022/2023

Stypendia naukowe i sportowe za 1 semestr 2022/2023 – kryteria:

O stypendium naukowe mogą się ubiegać uczniowie, którzy otrzymali wzorową lub bardzo dobrą ocenę z zachowania, oraz którzy spełnili przynajmniej jedno z następujących kryteriów:

– uzyskali w pierwszym semestrze 2022/2023  średnią ocen nie mniejszą niż 4,75 oraz średnią 4,5 z trzech przedmiotów maturalnych (język polski, matematyka i język obcy);

– otrzymali Perłę Powiatu Nyskiego za wybitne osiągnięcia edukacyjne, sportowe lub charytatywne.

Natomiast o stypendium sportowe ubiegać się mogą uczniowie, którzy zdobyli w szkolnych indywidualnych zawodach sportowych  I, II lub III miejsce na szczeblu  centralnym lub I miejsce na szczeblu wojewódzkim. 

Wysokość stypendium uzależniona jest od średniej ocen. I tak:

  1. Średnia ocen 5,70 – 6,00 –  stypendium 300 zł miesięcznie
  2. Perła Powiatu – stypendium 300 zł miesięcznie
  3. Średnia ocen 5,30 – 5,69 – stypendium 200 zł miesięcznie
  4. Średnia ocen 5,0 – 5,29 –  stypendium 100 zł miesięcznie
  5. Średnia ocen 4,75 – 4,99 –  stypendium 50 zł miesięcznie
  6. Stypendium sportowe – 50 zł miesięcznie

Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu stypendium może być przyznane uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego roku nauki.

Termin składania wniosków: 24 stycznia 2023 r. Można bezpośrednio u wychowawcy lub pedagoga szkolnego bądź elektronicznie do pedagoga: agnnawr56@eszkola.opolskie.pl

Poniżej wniosek oraz uchwała.