Technik informatyk

Absolwent uzyskuje wiedzę z zakresu urządzeń techniki komputerowej, programowania, tworzenia witryn i aplikacji internetowych, systemów operacyjnych i sieci komputerowych, oprogramowania użytkowego, języka angielskiego zawodowego.

Przedmioty rozszerzone ogólnokształcące realizowane w trakcie nauki: informatyka i matematyka.

Technik informatyk może być zatrudniony na stanowiskach instalatora i administratora systemów operacyjnych, administratora sieci komputerowych, administratora baz danych, projektanta i programisty baz danych, instalatora sprzętu komputerowego, pracownika działu finansowo – księgowego.

Bardzo dobrze wyposażone pracownie do nauki przedmiotów z zakresu zawodowego kształcenia informatycznego gwarantują wysoką jakość kształcenia.