Testy sprawnościowe – rekrutacja

Testy dotyczą kandydatów z pozostałych wyborów!

Testy sprawnościowe do klasy sportowej odbędą się dnia 21.06.2023r o godzinie 10.00.

Testy sprawnościowe do klasy o profilu wojskowym odbędą się dnia 21.06.2023r o godzinie 12.00.

Wymagane wypełnione oświadczenie oraz spełnienie wszystkich warunków (informację poniżej w plikach PDF).

Do pobrania PDF:

Testy sprawnościowe dla kandydatów do klasy sportowej:

1. Szybkość: bieg na odcinku 30 m, na boisku piłkarskim(sztuczna nawierzchnia) start z pozycji wysokiej, liczy się czas pokonania dystansu.

2. Skoczność: skok w dal z miejsca, półprzysiad równocześnie z energicznym wybiciem obunóż wyrzut rąk w przód, skaczemy jak najdalej. Pomiar wykonujemy od wyznaczonej linii do najbliższego śladu pięty skaczącego. Pomiar z dokładnością do 1 cm.

3. Próba szybkościowo-zwinnościowa: bieg po kopercie 5 m x 3 m, wykonujemy ją dwukrotnie liczony jest lepszy czas, start z pozycji wysokiej.

4. Próby techniczne:

Piłka nożna: Prowadzenie piłki slalomem odcinek 15 m za ostatnim znacznikiem wykonujemy zwrot i wracamy z powrotem, znaczniki ustawione co 1.5 metry. Start z pozycji wysokiej. Ocena ekspercka trenera wykonania prawidłowo elementów technicznych. Maksymalny czas na wykonanie testu 40 s

Piłka ręczna: Podniesienie piłki z nawierzchni, bieg z kozłowaniem slalomem 10 m, znaczniki ustawione co 2 m, przed polem bramkowym zwód pojedynczy w P lub w L, rzut na bramkę. Ocena ekspercka trenera wykonania prawidłowo elementów technicznych.

Koszykówka: Bieg z kozłowaniem slalomem pomiędzy znacznikami 8 m, wejście na kosz z P strony kozłując piłkę, rzut dwutaktem. Następnie zbiórka piłki z tablicy, kozłowanie piłki poza linię rzutów za 3 pkt, przejście na linie rzutów wolnych i 2 rzuty do kosza. Ocena ekspercka trenera wykonania prawidłowo elementów technicznych.

Piłka siatkowa: wykonaj indywidualnie odbicia piłki siatkowej nad głową na przemian oburącz sposobem górnym i dolnym cyklami rozpoczynając w kole o średnicy 3 m na czas (30s.). Punktowana jest suma poprawnie wykonanych cykli przy prawidłowej postawie siatkarskiej w wyznaczonym czasie i polu. Ocena ekspercka trenera wykonania elementów technicznych.

Kandydaci do klasy sportowej wykonują pierwsze trzy testy sprawności ogólnej obowiązkowo oraz jedną z prób technicznych do wyboru z wymienionych gier zespołowych.

Punktacja: za każdą próbę od 1 do 10 pkt maksymalnie można uzyskać 40 pkt

Testy sprawnościowe dla kandydatów do klasy o profilu wojskowym:

Test obejmuje cztery próby:

1) bieg na 60m –  czas z dokładnością do 0,1 s

2) skłony w leżeniu tyłem przy drabinkach z piłką lekarską 1 kg nad głową należy wykonać 10 skłonów, by piłka dotykała na przemian materaca za głową i szczebla drabinki –  czas z dokładnością do 0,1 s

3) rzut piłką lekarską (3kg) z miejsca stojąc, w przód, zza głowy – odległość mierzona do 1 cm

4) skok w dal z miejsca obunóż – odległość mierzona do 1 cm

Kandydaci muszą wykonać wszystkie 4 próby. Ci z nich, którzy osiągną najlepsze rezultaty łącznie ze wszystkich prób będą mieli pierwszeństwo w przyjęciu do klasy przy równej ilości pkt uzyskanych z egzaminu ósmoklasisty i świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.