Tydzień Edukacji Globalnej

W tym roku szkolnym w ramach TEG w klasach z rozszerzoną geografią skoncentrowaliśmy się na kluczowych wyzwaniach, jakie stoją przed nami, jako obywatelami świata. Zaliczyliśmy do nich: zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa na świecie, poprawę jakości życia w krajach Globalnego Południa, zapewnienie zrównoważonego rozwoju, budowanie partnerskich relacji gospodarczych i społecznych pomiędzy krajami Globalnej Północy i Globalnego Południa, minimalizowanie skutków kryzysu klimatycznego, upowszechnianie zielonej energii.

Na lekcjach poświęconych tym zagadnieniom tłumaczyliśmy sobie przyczyny i konsekwencje zjawisk, wskazywaliśmy wpływ jednostki na globalne procesy i wpływ globalnych procesów na jednostkę, próbowaliśmy przełamywać istniejące stereotypy i uprzedzenia, określaliśmy perspektywy dla Globalnego Południa, kształtowaliśmy krytyczne myślenie.

Przygotowaliśmy także gazetkę-wystawę „Globalne Południe” na korytarzu szkolnym (obok gabinetów historii). Na niej zamieściliśmy także planszę „cichej dyskusji” z pytaniem „Globalnie odpowiedzialnie, czyli jak?” Zachęcamy do przemyśleń i podzielenia się nimi w myśl hasła przewodniego tegorocznego TEG: DZIAŁAJMY RAZEM. TO NASZ WSPÓLNY ŚWIAT”.