Wielkanoc

Tak. Naprzód tam, do ziemi, która Go wydała jako Syna Człowieczego. Do ziemi swego dzieciństwa i młodości. Do ziemi życia ukrytego. Naprzód tam, do Galilei, by spotkać Apostołów. A później… A później poprzez świadectwo Apostołów do iluż miejsc, do iluż narodów, ludów i ras! Dziś do wszystkich pragnie dotrzeć głos tego wielkanocnego Orędzia, które poczęło się w Jerozolimie, przy pustym grobie: Scimus Christus surrexisse a mortuis vere. Tak, jesteśmy tego pewni: Chrystus naprawdę zmartwychwstał. O Królu Zwycięzco, daj nam Twoje zbawienie. Amen. Alleluja!

Jan Paweł II

Zgodnie z kalendarzem wydarzeń i uroczystości w bursie  przygotowano ozdoby wielkanocne i udekorowano nimi bursę.

            Radosnych Świąt Wielkanocnych
            wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny
            i wiarą w sens życia,
            Pogody w sercu i radości płynącej z faktu
            Zmartwychwstania Pańskiego .

                                               Życzą uczniowie i wychowawcy.