Boże Narodzenie

Boże Narodzenie jest dniem szczególnej radości. Ta radość przeniknęła serca ludzkie i na wieloraki sposób wyraziła się w historii i kulturze narodów chrześcijańskich: w pieśni liturgicznej i ludowej, w malarstwie, literaturze i we wszystkich dziedzinach sztuki. Wielkie znaczenie mają obyczaje i kolędy, jasełka, a zwłaszcza tradycja świątecznej szopki dla ukształtowania duchowości chrześcijańskiej całych pokoleń. To, co chóry anielskie wyśpiewały w Betlejem, znalazło szeroki i wielokształtny odzew w obyczaju, w sposobie myślenia, w kulturze wszystkich epok. Odbiło się echem w sercu każdego człowieka wierzącego

Jan Paweł II

Dnia 18.12. 2023 r. w ZS i PO w Nysie odbyło się przedstawienie o Bożym Narodzeniu.

W świąteczną atmosferę wprowadzili nas wychowankowie z bursy , którzy przygotowali inscenizację i zaprezentowali ją młodzieży oraz zaproszonym gościom. Głównym celem tej uroczystości było wprowadzenie uczestników w radosną atmosferę Świąt Bożego Narodzenia oraz przypomnienie wydarzeń sprzed ponad dwóch tysięcy lat, kiedy to w Betlejem narodziło się Boże Dziecię. Uroku inscenizacji dodały kolędy, które napełniły wszystkich świąteczną

radością i sprawiły, że poczuliśmy atmosferę zbliżających się świąt.

Dziękujemy przybyłym gościom: rodzicom oraz Panu Dyrektorowi Krzysztofowi Dorożyńskiemu i Pani Wicedyrektor Agnieszce Żukrowskiej za zaszczycenie nas swoją obecnością.

Ogromne zaangażowanie uczniów i czas poświęcony na próby – opłacił się. Inscenizacja Bożonarodzeniowa się podobała. Została ciepło przyjęta przez publiczność i nagrodzona brawami.