Egzaminy poprawkowe i klasyfikacyjne – terminy

Egzaminy poprawkowe i klasyfikacyjne

25 sierpnia 2021r. godz. 8:30

sala 123 – język angielski

sala 121 – język polski

sala 135 – chów zwierząt gospodarskich oraz zwierząt towarzyszących

sala 109 – systemy baz danych

Egzaminy poprawkowe

26 sierpnia 2021r. godz. 8:30

sala 121 – historia

sala 101 – praktyki zawodowe

sala 213 – systemy baz danych – ćwiczenia