Warsztaty eTwinning

Tuż przed zakończeniem roku szkolnego odbyły się w naszej szkole warsztaty dotyczące korzystania z platformy edukacyjnej eTwinning, gromadzącej szkoły i przedszkola z całej Europy. Podczas spotkania nauczyciele poznali podstawowe zasady prowadzenia projektów na tej platformie, wyszukiwania szkół partnerskich do współpracy, rejestrowania projektów, czy korzystania z różnorodnych form doskonalenia zawodowego tam oferowanych. Warsztaty poprowadziły Lucyna Bagrowska-Feige i Jolanta Wawrzyniak-Rószczka, które podzieliły się swoim doświadczeniem w prowadzeniu projektów na tej platformie. W spotkaniu uczestniczyła grupa 20 nauczycieli i mamy nadzieję, że zaowocuje ono ciekawymi inicjatywami już po wakacjach.

Organizatorki