Geografia z Outriders

Na lekcjach geografii często korzystamy z Magazynu Outriders https://outride.rs/pl/magazyn/. To tu znajdujemy istotne i ważne materiały opowiadające świat współczesny z jego problemami środowiskowymi, społecznymi, ekonomicznymi i politycznymi. Tematy te poruszają rzetelnie i wiarygodnie przygotowane streszczenia informacji, reportaże i podcasty. Cieszymy się, że odkryliśmy to cenne źródło wiedzy, które pomaga lepiej zrozumieć zachodzące globalnie zmiany oraz określić własne miejsce i role w tym bardzo zróżnicowanym otoczeniu.

Za zgodą Redakcji lekcji realizujemy pod hasłem „Geografia z Outriders”.