Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci – proszę składać elektrośmieci na nowym skrzydle przy ławkach

Celem akcji jest podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży oraz zwrócenie uwagi na prawidłowe gospodarowanie odpadami. W zamian za przyniesiony zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny szkoła otrzyma bon, który wykorzysta na nagrody rzeczowe w postaci materiałów biurowych. Jedynym warunkiem Czytaj dalej …

Projekt „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie”

Realizując projekt „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie”, 21.02.24 byliśmy organizatorami konferencji edukacyjnej nt. zmiany roli miast w XXI w. i inteligentnych miast (smart cities). Prelekcje wygłosiły: dr S. Baraniewicz-Kotasińska (UO) i dr Czytaj dalej …

Geografia z Outriders

Na lekcjach geografii często korzystamy z Magazynu Outriders https://outride.rs/pl/magazyn/. To tu znajdujemy istotne i ważne materiały opowiadające świat współczesny z jego problemami środowiskowymi, społecznymi, ekonomicznymi i politycznymi. Tematy te poruszają rzetelnie i wiarygodnie przygotowane streszczenia informacji, reportaże i podcasty. Cieszymy Czytaj dalej …