Kampania „Tydzień ulgi”

W trosce o dobrostan społeczności uczniowskiej, rodziców naszych uczniów i grona pedagogicznego ZSiPO rezygnujemy z odpytywania na ocenę, zaskakiwania kartkówkami, sprawdzania zeszytów i notatek za czas nauczania zdalnego, zapowiadania nowych sprawdzianów.

Z tego również powodu, podobnie jak prawie 2000 szkół w Polsce, włączyliśmy się do kampanii „Tydzień ulgi” zorganizowanej przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (https://psychologia.uj.edu.pl/tydzien-ulgi)

Dyrekcja szkoły