Matury, matury i po maturach

Kolejny rok jako szkoła stanęliśmy na przeciw wyzwaniom związanym z organizacją egzaminów maturalnych. Wszystkie przebiegły bez zakłóceń. Podziękowania należą się wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu organizacyjnego. Dziękujemy!