„Naród, który nie zna swojej przeszłości, umiera i nie buduje przyszłości.”- Jan Paweł II

Pamiętając o historii narodu polskiego, wychodząc naprzeciw słowom Jana Pawła II i programu wychowawczego bursy ,uczciliśmy kolejną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Przygotowaliśmy wspólnie w bursie gazetkę okolicznościową, wykonaliśmy kotyliony i inne dekoracje, prowadziliśmy dyskusje.

Podczas przygotowań towarzyszyły nam słowa:
„Uznając, iż los nas wszystkich od ugruntowania i wydoskonalenia konstytucji narodowej jedynie zawisł, […] dla ocalenia Ojczyzny naszej i jej granic, z największą stałością ducha niniejszą konstytucję uchwalamy i tę całkowicie za świętą, za niewzruszoną deklarujemy”.

Uczniowie i pracownicy bursy.