Narodowe Czytanie ,,Moralności pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej

W tej jubileuszowej odsłonie w całej Polsce odczytywane było dzieło Gabrieli Zapolskiej – “Moralność pani Dulskiej”. W naszej szkole uczniowie klas pierwszych oraz klasa 3jgp zebrali się  w auli, by odczytać dramat z podziałem na role.

“Moralność Pani Dulskiej” powstała jesienią 1906 roku. Dzieło, które zawiera uniwersalne prawdy moralne, piętnuje ludzką obłudę i zakłamanie. Utwór nacechowany jest komizmem, refleksjami obyczajowymi i wyraźnym kontekstem społecznym.

Narodowe Czytanie jest to polska akcja społeczna propagująca znajomość literatury narodowej, w której obszerne fragmenty dzieł odczytywane są publicznie, również w środkach masowego przekazu.

Akcja Narodowego Czytania pierwszy raz odbyła się w 2012 roku, kiedy to odczytywano “Pana Tadeusza”. Z roku na rok wspólne czytanie cieszy się coraz większą popularnością.