OFERTA KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ AKADEMII NAUK STOSOWANYCH W NYSIE
DLA KANDYDATÓW NA STUDIA

Nyska Uczelnia oferuje kandydatom na studia 13 kierunków, bezpłatne studia stacjonarne
oraz konkurencyjne cenowo studia niestacjonarne.

Kierunki studiów w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie:

STUDIA I STOPNIA LICENCJACKIE: administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, dietetyka, filologia angielska, filologia germańska, finanse i rachunkowość, jazz i muzyka estradowa, kosmetologia, pielęgniarstwo, psychofizyczne kształtowanie człowieka, ratownictwo medyczne.

STUDIA I STOPNIA INŻYNIERSKIE: architektura, informatyka, zarządzanie i inżynieria produkcji.

STUDIA II STOPNIA MAGISTERSKIE: architektura, bezpieczeństwo wewnętrzne, dietetyka, jazz i muzyka estradowa, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji.

Akademia w Nysie oferuje atrakcyjny system stypendialny: stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, Stypendium Rektora, Stypendia Ministra, Stypendium Burmistrza Nysy (w tym stypendium mieszkaniowe), stypendia pracodawcy.

Dodatkowe kompetencje: student może uzyskać także dodatkowe umiejętności przydatne na rynku pracy – wykorzystanie dronów w praktyce zawodowej, zasady prowadzenia działalności gospodarczej, zwiększony wymiar języków obcych, wyjazdy studyjne, pierwsza pomoc w wypadkach zawodowych i ratownictwie drogowym.

Możliwość wyjazdów na studia za granicę: studenci nyskiej Akademii, dzięki współpracy z ponad 100 uczelniami na świecie oferuje swoim studentom możliwość nabycia doświadczenia w ramach programu Erasmus + w partnerskich uczelniach nawet do 12 miesięcy.

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie z nowoczesną bazą dydaktyczną, centrami symulacji, pracowniami, infrastrukturą sportową, praktycznym kształceniem, indywidualnym podejściem do każdego studenta, współpracą z zagranicą, aktywnością i dynamizmem we wprowadzaniu nowych technologii w kształceniu jest konkurencyjnym ośrodkiem nie tylko na Opolszczyźnie.

Informator dla kandydatów w wersji elektronicznej jest do pobrania ze strony internetowej Uczelni:

https://arc.pans.nysa.pl/rekrutacja/pliki/informator_PANS_2022.pdf

Wszelkie informacje dla kandydatów na studia znajdują się na stronie internetowej www.rekrutacja.pans.nysa.pl