Święto Narodowe Trzeciego Maja

Z okazji 233. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, klasy 3TI i 2JG3 zorganizowały wystawę w naszej szkole. Uczniowie na korytarzu szkolnym mieli okazję zgłębić kontekst historyczny powstania tego dokumentu. Zaprezentowane plakaty w sposób kreatywny i przyciągający uwagę oddawały istotę Konstytucji 3 Maja. Pełne kolorów, grafik i kluczowych informacji, plakaty skłaniały do refleksji nad znaczącą historią dla naszego narodu.