Uroczystość otwarcia nowej sali gimnastycznej [RELACJA]

23 września był bardzo ważnym dniem dla całej społeczności Zespół Szkół i Placówek Oświatowych. W placówce otwarto nową, pełnowymiarową salę gimnastyczną. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali Przemysław Czarnek Minister Edukacji i Nauki, Andrzej Kruczkiewicz Starosta Nyski, Krzysztof Dorożyński dyrektor ZSiPO w Nysie oraz w imieniu uczniów przewodnicząca szkoły.

Uroczystość otwarcia sali uświetniło wielu gości: Przemysław Czarnek Minister Eduakcji i Nauki, posłowie Violetta Porowska, Katarzyna Czochara, Paweł Kukiz, Sławomir Kłosowski Wojewoda Opolski, Kuratorzy Oświaty, radni Rady Powiatu w Nysie, dyrektorzy szkół oraz jednostek powiatowych, uczniowie i nauczyciele nyskiego Rolnika. Obecni goście gratulowali wspaniałej, na miarę XXI wieku inwestycji oraz wypowiedzieli wiele ciepłych słów pod adresem organizatorów. Nie zabrakło również życzeń i sportowych prezentów.

Miłym akcentem uroczystości było wręczenie podziękowań za wkład pracy wniesiony w budowę sali gimnastycznej. Podziękowania z rąk Starosty Nyskiego oraz Ministra otrzymali firma Nellbau – wykonawca inwestycji, projektanci K2W architekci, Wiesław Cukier Naczelnik Wydziału Inwestycji oraz Krzysztof Dorożyski dyrektor ZSiPO w Nysie. Słowa podziękowania skierowane zostały również do radnych Rady Powiatu oraz całego Zarządu.

Uroczystość uświetniły wspaniałe występy uczennic Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych.

Dzięki nowemu obiektowi uczniowie będą mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach wychowania fizycznego oraz licznych, pozalekcyjnych zajęciach sportowych w nowoczesnych i komfortowych warunkach. Z nowej sali gimnastycznej korzystać będzie ponad 1200 uczniów Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie.

Na budowę nowoczesnej sali Powiat Nyski uzyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 10 129 050 zł. Pozostałe koszty zostały pokryte ze środków własnych budżetu Powiatu (1 345 118,58 zł), a całkowity koszt wyniósł 11 474 168,58 mln zł.