Wsparcie dla zrównoważonej przyszłości

W zeszłym tygodniu nasi uczniowie mieli okazję wziąć udział w zajęciach laboratoryjnych w ramach projektu „Wsparcie dla zrównoważonej przyszłości”. Projekt ten ma na celu przybliżenie idei zrównoważonego rozwoju uczniom szkół średnich.

Podczas zajęć uczniowie nie tylko zdobyli wiedzę teoretyczną na temat celów i założeń zrównoważonego rozwoju, ale również wzięli udział w praktycznych warsztatach. Dowiedzieli się, jak wytwarzać energię elektryczną z różnych źródeł odnawialnych, takich jak słońce, wiatr i woda.

Zajęcia odbyły się w ramach pierwszego modułu projektu, który realizowany jest w szkołach biorących udział w inicjatywie. Kolejnym etapem będzie udział wybranych uczniów w warsztatach projektowych w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie. Podczas warsztatów zespoły uczniowskie będą pracować nad projektami dotyczącymi zastosowania zielonej energii w życiu codziennym.

Ważnym elementem warsztatów będzie udział w grze miejskiej, która została specjalnie przygotowana na potrzeby projektu. Gra zorganizowana zostanie przy współpracy z nyskimi firmami, które wykorzystują energię odnawialną. Uczestnicy gry będą musieli rozwiązywać zadania, które zaprowadzą ich do miejsc, w których wykorzystywane są rozwiązania z zakresu energii odnawialnej.