Zakończenie pracy koła CMI 

W bieżącym roku szkolnym zainicjowaliśmy w ZSiPO pracę dwóch kół programistycznych w ramach Centrum Mistrzostwa Informatycznego (CMI). Na początku czerwca zakończyły się zajęcia koła prowadzone przez Piotra Migusa. W ramach realizowanego grantu uczniowie poza materiałami do zajęć otrzymali książki, byli na wycieczce we Wrocławiu. Jej celem było zgromadzenie materiałów edukacyjnych oraz inspiracji do kreatywnego tworzenia programów komputerowych.  

Szczególną pomysłowością i skutecznością w rozwiązywaniu problemów informatycznych wykazali się uczniowie klasy 2TP Szymon Bobryk i Mikołaj Pałys. Liczymy, że uczniowie potwierdzą wysokie umiejętności w przyszłorocznych zawodach informatycznych (związanych z CMI).