Zaproszenie na warsztaty LSR Nyskiego Księstwa Jezior i Gór

Niniejsze warsztaty poświęcone będą analizie projektu nowej Lokalnej Strategii Rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior i Gór na lata 2023 – 2027 (LSR). Zagadnienia omawiane będą w kontekście głównych cech podejścia LEADER tj. innowacyjności, cyfryzacji, środowiska i klimatu, zmian demograficznych, a także partnerstwa w realizacji LSR.