„Życie – spacer po kamieniach”

30 września br. cztery klasy pierwsze: 1 bch, 1 jg2, 1 TUG i 1 TW wzięły udział w spektaklu profilaktycznym „Życie – spacer po kamieniach”.

Na scenie szkolnej auli wystąpili dwaj muzycy: ojciec i syn, czyli Jacek i Michał Musiatowiczowie. Pan Jacek jest doświadczonym artystą, który za swoje osiągnięcia otrzymał nagrodę Prezydenta Rzeczpospolitej za wybitną osobowość twórczą. Jest laureatem 33. Festiwalu Piosenki Studenckiej w Krakowie, autorem wielu tekstów współczesnych artystów, twórcą muzyki filmowej. Jego syn, to wirtuoz gitary, uczestnik edycji Must be the music.

Obydwaj od kilku lat w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo młodzieży realizują w szkołach program przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w formie koncertów rockowych. Spektakl jest sumą obserwacji życia rockowego, aktorskiego, artystycznego. Muzyk w swojej prelekcji kładzie duży nacisk na agresję słowną, wulgaryzmy, skrótowość i powierzchowność myślenia oraz przemoc w internecie. Przestrzega także przed zagrożeniami pod postacią dopalaczy i narkotyków.

Recital to również program motywacyjny, którego puentą jest osobiste przesłanie artysty: „Żadna sytuacja życiowa nie powinna skłonić młodego człowieka do sięgania po używki!”

Koncertu można było wysłuchać dzięki Starostwu Powiatowemu w Nysie, który sfinansował przedsięwzięcie.