Projekt „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie”

Realizując projekt „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie”, 21.02.24 byliśmy organizatorami konferencji edukacyjnej nt. zmiany roli miast w XXI w. i inteligentnych miast (smart cities). Prelekcje wygłosiły: dr S. Baraniewicz-Kotasińska (UO) i dr Czytaj dalej …