Kolejny cykl zajęć CMI 

W październiku ruszają zajęcia kolejnej, czwartej edycji projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego (CMI). Nauczyciele ZSiPO Piotr Razik i Piotr Migus poprowadzą w roku szkolnym 2022/23 zajęcia programistyczne w dwóch grupach uczniowskich. Liczymy, że dzięki szkoleniom na Politechnice Wrocławskiej i doświadczeniom zdobytym w poprzedniej edycji projektu, uda się nam odkryć wśród uczniów nowe talenty, przeprowadzić ciekawe zajęcia, zorganizować wycieczki związane z projektem zakupić przydatne programistom materiały oraz wziąć udział w zawodach informatycznych.

Zapraszamy!